I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Ojciec Święty Jan Paweł II przemawia podczas spotkania z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, 6 czerwca 1979.